InspirID, wordt alleen vertegenwoordigd door Irmgard Dechesne (directeur/eigenaar)

Petrus Driessenstraat 44/46

9714 CC Groningen

 

en verklaart hierbij gegevens van klanten en potentiële klanten zoals:

Naam

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Debiteurennummer

Eigen klant kenmerk

uitsluitend te gebruiken in het klantcontact, offerte maken en/of facturering middels telefoon, brief en/of email, tenzij anders is overeengekomen.

Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik van InspirID en worden in een beveiligde cloud opgeslagen.

De gegevens worden vernietigd na een periode van 10 jaar “niet gebruikt”.

 

Groningen, 10 mei 2018